Is je kind motorisch en/of meervoudig beperkt? In Leerexpert Kokoen (vroeger De Leerexpert Dullingen) krijgt het van de kleuterklas tot het middelbaar aangepast onderwijs én de nodige zorg.

Op onze school kan je kind letterlijk en figuurlijk cocoonen: zichzelf zijn, tot rust komen en een positief zelfbeeld ontwikkelen. Stapsgewijs breken we samen uit de cocon, verkennen we de wereld en fladderen onze leerlingen een zinvol leven tegemoet.

Afbeelding
Meisje in snoezelkamer van Leerexpert Kokoen

Geborgen plek

Wie graag naar school komt, heeft ook meer zin om te leren. Daarom waken we erover dat elke leerling zich veilig en goed voelt.

We kiezen heel bewust voor kleine klasgroepen, ingedeeld in leerstromen volgens leer- en toekomstmogelijkheden. Voor de klas staat een bekend gezicht, van kleuterschool tot middelbaar. Dat zorgt voor continuïteit, geborgenheid en een sterke band.

Net omdat de leerkracht elke leerling, de ouders en het zorgteam zo goed kent, kunnen we een leertraject op maat uitstippelen. Samen zien we je kind op eigen tempo openbloeien.

Jongen in relaxruimte met medewerker van het MFC

De wijde wereld in

Leerling van Leerexpert Kokoen rijdt paard in het groen met 3 begeleiders

Zwemmen, paardrijden, fietsen … We trekken er regelmatig een dag of zelfs een week op uit met onze leerlingen. Samen met andere scholen en organisaties zetten we ook dans-, theater- of uitwisselingsprojecten op. Zo ontdekken onze leerlingen hobby’s en talenten, openen we deuren én verruimen we ieders horizon.

De toekomst van onze leerlingen ligt in de samenleving. Om hen hier maximaal op voor te bereiden, stimuleren we zelfredzaamheid en/of functionele vaardigheden naarmate de leerlingen ouder worden (en afhankelijk van hun mogelijkheden). Hulp vragen, communiceren, leren koken, boodschappen doen, zich wassen ... Samen creëren we een inclusieve maatschappij!

Zorg op maat

Onze school combineert sterk onderwijs met sterke zorg. Ons hypermoderne schoolgebouw is uitgerust met grote sanitaire ruimtes met liften en verzorgtafels, in hoogte verstelbare leskeukens, therapieruimtes, veilige én uitnodigende speelplaatsen, snoezelruimtes om tot rust te komen, een buitenruimte aan elke klas…

Onze psychologen, kinderverzorgers, kinesisten en andere paramedici zorgen ervoor dat de leerlingen niets tekortkomen in de klas, op uitstap en tijdens projecten.

Wist je dat er in onze school ook een multifunctioneel centrum (MFC) huist? Zij zorgen ervoor dat leerlingen het gepaste materiaal, de nodige therapieën en aangepaste verzorging krijgen.

Meisje in stoellift in Leerexpert Kokoen

Extra troeven

  • Eigen CLB-anker ondersteunt het begeleidingstraject naar VAPH en Integrale Jeugdhulp 
  • Focus op het voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten
  • Hooggespecialiseerde opvang, verzorging en therapie (bobath) 
  • Warme maaltijden
Afbeelding
Kok maakt desserten in Leerexpert Kokoen